Prislista

Undersökning

NrTitelPrisReferensprisAkutpris (Kvällar samt Helger)
101Undersökning utförd av tandläkare865 kr865 kr
103Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare375 kr375 kr1000 kr
103-1Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare, mer omfattande375 kr375 kr1500 kr
107Omfattande undersökning, utförd av tandläkare1070 kr1070 kr2000 kr
108Utredning inklusive undersökning utförd av tandläkare1740 kr1740 kr

Röntgenåtergärder med mera

NrTitelPrisReferenspris
121Röntgenundersökning en bild, eller flera bilder, av en tandposition60 kr60 kr
123Röntgenundersökning, helstatus820 kr820 kr
124Panoramaröntgenundersökning530 kr *
(Remitteras till annan klinik)
530 kr
126Röntgenundersökning, omfattande1005 kr1005 kr
127Röntgenundersökning, delstatus (2-6 intraorala röntgenbilder)195 kr195 kr
128Röntgenundersökning, större delstatus (≥7 intraorala röntgenbilder) 340 kr340 kr

Sjukdomsförebyggande återgärder

NrTitelPrisReferenspris
201Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem430 kr430 kr
204Profylaxskena, per skena815 kr815 kr
205Fluorbehandling, kortare behandlingstid, vid behov professionell tandrengöring175 kr175 kr
206Fluorbehandling, vid behov professionell tandrengöring350 kr350 kr
207Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten299 kr280 kr
208Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande530 kr530 kr
209Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande825 kr825 kr

Sjukdomsbehandlande återgärder

NrTitelPrisReferenspris
301Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande410 kr410 kr
302Sjukdoms- eller smärtbehandling770 Kr770 Kr
303Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande1140 Kr1140 Kr
304Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande1710 Kr1710 Kr
311Instruktion eller information vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem430 Kr430 Kr
312Uppföljande instruktion eller information vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem175 Kr175 Kr
322Stegvis exkavering1135 Kr1135 Kr
341Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning530 Kr530 Kr
342Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande1035 Kr1035 Kr
343Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande >90 min1560 Kr1560 Kr

Tanduttag och Dentoalveolär kirurgi

NrTitelPrisReferensprisAkutpris (Kväll och Helg)
401Tanduttagning, en tand1035 Kr1035 Kr1400 Kr
402Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand1715 Kr1715 Kr2200 Kr
403Tanduttagning, tillkommande enkel185 Kr185 Kr
404Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle3165 Kr3165 Kr
405Omfattande dentoalveolär kirurgi4220 Kr4220 Kr
407Övrig kirurgi eller plastik, per operationstillfälle2085 Kr2085 Kr

Rotbehandling

NrTitelPris ReferensprisAkutpris (Kväll samt Helg)
501Rensning och rotfyllning, en rotkanal4200 Kr3445 Kr
502Rensning och rotfyllning, två rotkanaler4700 Kr4150 Kr
503Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler5500 Kr5210 Kr
504Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler6500 Kr5680 Kr
520Akut endodontisk behandling, annan behandlare920 Kr920 Kr1200 Kr
521Akut trepanation och kavumextirpation810 Kr810 Kr1200 Kr
522Komplicerad kanallokalisation och fastställande av rensdjup815 Kr815 Kr

Bettfysiologiska Återgärder

NrTitelPrisReferenspris
601Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation3575 Kr3575 Kr
602Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation3575 Kr3575 Kr
604Mjukplastskena, laboratorieframställd, för bettfysiologisk behandling, per skena2140 Kr2140 Kr
606Motorisk aktivering525 Kr525 Kr

Reparativa Återgärder (Lagningar)

NrTitelPrisReferenspris
701Fyllning av en yta på framtand eller hörntand615 Kr615 Kr
702Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand975 KR975 Kr
703Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand1160 Kr1160 Kr
704Fyllning av en yta på molar eller premolar950 Kr785 Kr
705Fyllning av två ytor på molar eller premolar1300 Kr1155 Kr
706Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar1600 kr1540 Kr
707Krona i plastiskt material, klinikframställd2100 Kr1750 Kr
708Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi700 Kr555 Kr

Protetiska Återgärder / Tandstödd Protetik

NrTitelPrisReferenspris
800Permanent tandstödd krona, en per käke, standardmaterial6200 Kr5835 Kr
801Permanent tandstödd krona, flera i samma käke, standardmaterial4990 Kr4535 Kr
802Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift3195 Kr3195 Kr
803Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift1525 Kr1525 Kr
804Hängande led vid tandstödd protetik, per led, standardmaterial2235 Kr2235 Kr
805Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd, standardmaterial1900 Kr1900 Kr
806Radikulärförankring vid avtagbar protes3475 Kr3475 Kr
807Semipermanent krona eller hängande led, per led2490 Kr2490 Kr
808Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktioner3405 Kr3405 Kr
809Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led1065 Kr1065 Kr

Reparation av Tandstött Protetik

NrTitelPrisReferensprisAkut pris
811Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd570 Kr570 Kr1000 kr
812Reparation av krona, bro eller barkonstruktion, utan tandteknisk insats1495 Kr1495 Kr
813Broreparation med tandteknisk insats4555 Kr4555 Kr
814Broreparation med tandteknisk insats, omfattande7870 Kr7870 Kr
815Sadelkrona5270 Kr5270 Kr